_Glass blurred House trên một mảnh đất 4 x 26 hai mặt đường tại Hòa Lạc. Với vật liệu là bê tông trần và kính mờ, chúng tôi hy vọng sẽ đem lại một diện mạo ấn tượng cho ngôi nhà !